IC3

Thông báo về việc đóng lệ phí thi IC3 ngày 11/11/2018

01/10/2018

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH

--------------------------------------------

Thông báo

Về việc đóng lệ phí thi IC3 ngày 11/11/2018

Thời gian từ ngày 4/10/2018 đến ngày 4/11/2018

 

Địa điểm thu: Thanh toán trực tuyến bằng thẻ ATM qua Internet Banking của OCB hoặc thanh toán trực tiếp tại quầy tại tất cả PGD của OCB trên toàn quốc.

Lệ phí dự thi: 550.000đ/môn, không phân biệt ngôn ngữ

Email: ic3@ueh.edu.vn | Điện thoại: 028-38257263