IC3

Thông báo về thay đổi lệ phí thi IC3 từ ngày 01/06/2019

11/02/2019

Test site IC3 tại Trường Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH-IC3) thông báo v/v thay đổi lệ phí thi IC3 như sau:

Lệ phí thi IC3: 600.000đ/bài thi (IC3 gồm có 3 bài thi: Máy tính cơ bản, Những ứng dụng chính, Cuộc sống trực tuyến).

Thời gian áp dụng: từ 01/06/2019

Lệ phí thi tính theo từng bài thi, không phân biệt ngôn ngữ, lần thi.

Hiện tại trong năm 2019, IC3 GS4 vẫn triển khai thi bình thường.