Tư vấn - Kỹ thuật

Phần mềm thi trắc nghiệm UEH

13/08/2018

1. Chương trình soạn đề thi trắc nghiệm trên Microsoft Word (dành cho Giảng viên)

Mục tiêu: chương trình này sau khi cài đặt sẽ xuất hiện một Add-in trên Microsoft Word và giúp chuẩn hóa tập tin Word để soạn đề trắc nghiệm.

Nếu không sử dụng bản cài đặt trên, có thể sử dụng mẫu Word sau đây để soạn đề thi (trường hợp nếu không muốn sử dụng Add-in trên Word hoặc đang sử dụng máy tính có hệ điều hành MacOS)

2. Chương trình thi trắc nghiệm tại phòng máy tính (dành cho Nhân viên trực phòng máy)

Phiên bản 1 (cập nhật 16/10/2018): Tải về

Phiên bản 2 (cập nhật 09/11/2018): Tải về