Tư vấn - Kỹ thuật

Hướng dẫn sử dụng Hệ thống họp trực tuyến Cisco Webex

05/06/2021

Hiện nay tại UEH trang bị 3 phòng họp trực tuyến tại:

- Cơ sở A: phòng A205

- Cơ sở B: phòng B1-204

- Phân hiệu Vĩnh Long

Viên chức UEH có thể sử dụng 3 phòng họp này để:

1. Họp nội bộ tại giữa 3 phòng họp (thành viên tham gia tập trung ở 1 trong 3 phòng họp trên): xem hướng dẫn sử dụng

2. Sử dụng 1 phòng họp để tổ chức và mời người ngoài tham gia (người ngoài không cần đến trường): xem hướng dẫn sử dụng

Các cá nhân, đơn vị đăng ký sử dụng qua hệ thống lịch công tác tuần.

Liên hệ Phòng Công nghệ thông tin (nếu cần hỗ trợ - liên hệ trước buổi họp 3 ngày làm việc).

- Tại TP.HCM: Lê Quang Hùng (quanghung@ueh.edu.vn) , Bùi Xuân Thiết (thietbx@ueh.edu.vn)

- Tại Vĩnh Long: Huỳnh Duy Thanh (thanhhd@ueh.edu.vn)