Thông báo

Danh sách quản trị viên website đơn vị

17/06/2016

Đơn vị Phụ trách
Phòng, viện chức năng  
1. Phòng Tổ chức - Hành chính Lê Đồng Dư
2. Phòng Quản lý khoa học - Hợp tác quốc tế Nguyễn Quang Huy
3. Phòng Quản lý đào tạo - Công tác sinh viên Võ Thành Trung, Phạm Trung Tấn
4. Phòng Quản lý đào tạo Tại chức Dương Ngọc Bảo Tuyền
5. Viện Đào tạo Sau đại học Phạm Thành Đạt
6. Viện Đào tạo quốc tế Nguyễn Văn Tám
7. Phòng Kế hoạch đào tạo - Khảo thí Võ Thành Đức
8. Phòng Đảm bảo chất lượng - Phát triển chương trình Bùi Thanh Phong
9. Phòng Công tác chính trị Nguyễn Công Nam
10. Phòng Tài chính - Kế toán  
11. Phòng Công nghệ thông tin Lương Ngọc Tú
12. Phòng Cơ sở vật chất Trần Thanh Long
13. Phòng Thanh tra Võ Thanh Vân
Khoa, viện đào tạo  
14. Khoa Kinh tế Võ Đức Hoàng Vũ
15. Khoa Quản trị Nguyễn Phương Nam
16. Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing Phạm Thanh Thúy Vy
17. Khoa Tài chính công Trương Minh Tuấn
18. Khoa Tài chính Trương Trung Tài
19. Khoa Ngân hàng Nguyễn Trung Thông
20. Khoa Kế toán Nguyễn Vương Thành Long
21. Khoa Toán - Thống kê Nguyễn Thị Ngọc Miên
22. Khoa Hệ thống thông tin kinh doanh Nguyễn Mạnh Tuấn
23. Khoa Lý luận chính trị Lê Cẩm Thu
24. Khoa Luật Trần Vân Long
25. Khoa Quản lý nhà nước Lại Thanh Bình
26. Khoa Ngoại ngữ kinh tế Võ Đình Phước
27. Viện Du lịch Lê Hồng Trân
Ban chuyên môn  
28. Ban Giáo dục thể chất Nguyễn Thị Chiêu Hà
Đơn vị tham gia quản lý và phục vụ đào tạo  
29. Thư viện Nguyễn Thị Khuyên
30. Trung tâm Dịch vụ Kinh tế Phan Lâm Thao
31. Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp - Hỗ trợ sinh viên Nguyễn Thanh Sử
32. Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng  
33. Trạm Y tế Bùi Thị Len
Đơn vị khoa học công nghệ - thông tin kinh tế  
34. Tạp chí Phát triển kinh tế Trần Lê Phúc Thịnh
35. Viện Nghiên cứu phát triển nguồn nhân lực Trần Anh Đức
36. Viện Nghiên cứu kinh tế phát triển Đặng Hoàng Minh Quân
37. Viện Chính sách công Đinh Công Khải
38. Viện Ngôn ngữ - Quốc tế học Đinh Thiên Phúc
39. Viện Kinh tế môi trường Đông Nam Á Nguyễn Vũ Quang Huy
40. Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển quản trị Nguyễn Hữu Lam
41. Trung tâm Dữ liệu - Phân tích kinh tế Nguyễn Văn Dũng
42. Nhà xuất bản Kinh tế TP. Hồ Chí Minh Trịnh Quốc Lâm
Công ty, trung tâm dịch vụ - lao động sản xuất  
43. Công ty TNHH một thành viên Sách Kinh tế Nguyễn Hà Minh Kha
44. Công ty TNHH một thành viên In Kinh tế Dung Bích Hà
Cơ sở tại các địa phương  
45. Cơ sở Nghiên cứu và Đào tạo cao cấp tại Duyên hải Nam Trung bộ  
46. Cơ sở Nghiên cứu và Đào tạo cao cấp tại Đồng bằng sông Cửu Long  
Trung tâm, chương trình hợp tác quốc tế  
47. Chương trình Giảng dạy kinh tế Fulbright  
48. Trung tâm Pháp - Việt đào tạo về quản lý (CFVG)  
49. Chương trình Việt Nam - Hà Lan  
50. Chương trình Việt Nam - New Zealand  
Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội  
51. Đảng bộ Nguyễn Thành Vinh
52. Công đoàn trường Phan Thị Thu Hằng
53. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Phan Ngọc Anh
54. Hội Sinh viên Việt Nam Phan Ngọc Anh
55. Hội Cựu chiến binh  
Tổ chức quân sự, phòng cháy và chữa cháy  
56. Ban Chỉ huy quân sự  
57. Trung đội Dân quân tự vệ  
58. Đội Phòng cháy và chữa cháy  
Hội đồng khoa học và đào tạo  
Hội đồng tư vấn  
UEH-Alumni Nguyễn Thanh Sử