IC3

Danh sách dự thi IC3 ngày 24, 26 tháng 02 năm 2019

18/02/2019

Danh sách dự thi IC3 ngày 24, 26 tháng 02 năm 2019: Tải về

Thí sinh lưu ý đọc kỹ quy định trước khi dự thi

Thông tin phản hồi, vui lòng gửi qua email ic3@ueh.edu.vn, hạn chót nhận phản hồi 11g30 ngày 19/02/2019; sau thời gian này UEH sẽ gửi danh sách cho IIG Vietnam.