IC3

Danh sách dự thi IC3 ngày 23/09/2018

19/09/2018

Danh sách dự thi IC3 ngày 23/09/2018 ----------->  click here

Danh sách thí sinh được hoàn lại lệ phí 400.000đ do thỏa mãn điều kiện ưu đãi năm 2018 (theo thông báo: http://cntt.ueh.edu.vn/tin-tuc/thong-bao-ve-le-phi-du-thi-ic3-tu-6-2018-den-12-2018-3990). Tải danh sách tại đây.