Dạy - Học Trực Tuyến

[Dành cho Sinh viên] Hướng dẫn sử dụng Microsoft Teams

11/03/2020

Lưu ý quan trọng: Chỉ khi Giảng viên thông báo với sinh viên về việc sử dụng Microsoft Teams thì sinh viên mới đăng nhập được.

Sau khi đăng nhập thành công lần đầu, tài khoản sẽ được giữ lại cho sau này.

Địa chỉ đăng nhập www.office.com

  • Tài khoản đăng nhập (username): mssv@ueh.edu.vn (lưu ý: đây không phải là địa chỉ email)
  • Mật khẩu (phân biệt chữ hoa chữ thường): Ueh@số_CMND [đối với Hệ Đại học chính quy, Sau Đại học, số CMND có thể xem trong trang cá nhân đăng ký học phần online]
  • Trường hợp hệ thống không lưu số CMND (như Hệ Vừa làm vừa học): sinh viên sử dụng mật khẩu: Ueh@5_số_cuối_MSSV

Lần đầu đăng nhập, sinh viên sẽ phải nhập ít nhất 1 thông tin cá nhân (email hoặc số điện thoại) để sau này có thể tự khôi phục mật khẩu

Sau khi đăng nhập thành công. Chọn biểu tượng Teams để tiếp tục

Danh sách các lớp học được hiển thị, chọn tham gia lớp học theo lịch học đã được UEH hoặc GV thông báo

Ngoài ra, sinh viên có thể tham gia bằng ứng dụng trên di động. Tìm trên AppStore/Play Store từ khóa "microsoft teams" để tải và cài đặt.

Phòng CNTT - UEH