Dạy - Học Trực Tuyến

[Dành cho Giảng viên] Hướng dẫn sử dụng Microsoft Teams

11/03/2020

1/Ưu điểm: 

 • Có thể tổ chức lớp học đồng bộ (Live Streaming) 
 • Trao đổi, thảo luận theo dòng thời gian và lưu giữ lại quá khứ (hình thức Chat) 
 • Chia sẻ tập tin, bài học cho cả lớp 
 • Có thể tạo bài kiểm tra tự luận (assignment), trắc nghiệm (quiz) 
 • Có thể ghi lại (record) buổi giảng trực tuyến và chỉ cho phép xem trong khóa học, không cho tải về (download) 
 • Tích hợp tài khoản sinh viên theo đúng MSSV và lớp học phần của UEH 
 • Lưu giữ lịch sử giúp cho quá trình thanh tra, kiểm soát 

2/ Tài khoản đăng nhập 

 • Trang đăng nhập www.office.com 
 • Đối với Giảng viên:
  • Tên đăng nhập / username: email@ueh.edu.vn 
  • Mật khẩu: Ueh@mã_quản_lý (lưu ý mật khẩu phân biệt chữ hoa, chữ thường) 
  • Mã quản lý của giảng viên xem trong Dashboard / Hoặc danh bạ của UEH 
  • Lần đầu tiên đăng nhập, giảng viên cài đặt chế độ quên mật khẩu bằng cách xác minh số điện thoại và một địa chỉ email cá nhân khác.  
  • Sau này, nếu quên mật khẩu, giảng viên có thể tự đặt lại mật khẩu. Mật khẩu đặt lại phải là mật khẩu phức tạp (nghĩa là yêu cầu có ký tự hoa, ký tự thường, số và ký tự đặc biệt. 
  • Nếu không đăng nhập được lần đầu bằng mật khẩu mặc định, vui lòng liên hệ 
  • Phòng CNTT – Nhân viên phụ trách: Châu Quốc Long (long@ueh.edu.vn / 0987900108) 
 
 • Đối với Sinh viên 
  • Tên đăng nhập / username: mssv@ueh.edu.vn (Ví dụ: 31191021234@ueh.edu.vn, lưu ý đây không phải là địa chỉ email, địa chỉ email UEH cấp trên nền tảng Google vẫn sử dụng bình thường) 
  • Mật khẩu: Ueh@số_CMND (lưu ý mật khẩu phân biệt chữ hoa, chữ thường) 
  • Nếu SV đã từng đổi số CMND thử với số cũ và mới 
  • Nếu không đúng, có thể số CMND lưu trong hệ thống không tồn tại, hãy thử với mật khẩu khác là Ueh@5_số_cuối_MSSV (đối với Hệ Vừa làm vừa học, thường sử dụng cách này) 
  • Lần đầu tiên đăng nhập, sinh viên cài đặt chế độ quên mật khẩu bằng cách xác minh số điện thoại và một địa chỉ email cá nhân khác. Sau này, nếu quên mật khẩu, sinh viên có thể tự đặt lại mật khẩu. Mật khẩu đặt lại phải là mật khẩu phức tạp (nghĩa là yêu cầu có ký tự hoa, ký tự thường, số và ký tự đặc biệt) 
 
Sau khi đăng nhập hoàn tất, chọn mục Teams trong các biểu tượng. 
Đối với sinh viên, sau khi đăng nhập và vào Teams, sẽ thấy các lớp học do GV tạo ra. Click và tham gia. Giảng viên phải tạo lớp và đưa sinh viên vào lớp học thì sinh viên mới thấy khóa học này.  
 

3/ Các bước giảng dạy trên Teams dành cho Giảng viên 

Bước 1: Đăng ký giảng dạy Microsoft Teams 
 • Truy cập Portal UEH > Dashboard > Thông tin lịch giảng > Vào xem 1 lớp học phần 
 • Cuối danh sách lớp -> Tạo lớp trên Microsoft Teams (*) 
 • Đợi thời gian 1-2 phút, sau đó chuyển qua bước 2 
 
Bước 2: Tạo lớp học trên Microsoft Teams 
 
 • Đăng nhập vào www.office.com \ Chọn Teams (nếu lần đầu đăng nhập cần phải nhập thông tin số điện thoại hoặc email phụ để phục vụ quá trình tự khôi phục mật khẩu sau này) 
 • Chọn “Tham gia hoặc tạo nhóm” 
 • Chọn loại nhóm là “Lớp học / Class” 
 • Đặt tên lớp (theo quy ước chuẩn, giúp UEH sẽ tìm kiếm) theo dạng:  Mã học phần - Tên môn - Tên GV 
 • Ghi danh sinh viên của lớp, điền mã lớp học phần để ghi danh hàng loạt (lưu ý: không thực hiện bước 1 (*) ở trên sẽ không thực hiện được bước này) Chọn Thêm và xác nhận số lượng trong danh sách (lưu ý: danh sách có bổ sung 1 học viên là thanh tra UEH). 

 • Bước ở trên gọi là Ghi danh tự động 
 • Để ghi danh bằng tay (tìm và đưa vào đây từng sinh viên bằng MSSV; đối với trợ giảng, hoặc GV khác giảng chung thì tìm bằng email UEH)
 • Trường hợp danh sách bị biến động, giảng viên thực hiện lại Bước 1 (trên Dashboard Portal UEH) và Ghi danh tự động lại lại mã lớp học phần này để cập nhật danh sách mới nhất.
 • Ghi danh mà không biết trước người tham gia (sẽ có bài hướng dẫn khác) 
 
Bước 3: Giảng dạy 
 
 
 • Chat 
 • Tải lên các tập tin 
 • Giảng dạy trực tuyến đồng bộ (Live Streaming) 
 • Ghi hình buổi giảng
  • Chia sẻ màn hình 
  • Trao quyền, thuyết trình 
  • Một số tính năng khác 
Trong giáo dục, bên cạnh việc sử dụng như một công cụ làm việc nhóm, Microsoft Teams được xem là công cụ hỗ trợ giảng dạy trực tuyến hiệu quả với nhiều tính năng vượt trội. Teams đáp ứng được những yêu cầu để tổ chức một lớp học ảo như: trò chuyện (chat và gọi điện), chia sẻ màn hình, ghi lại cuộc gọi, giao và phản hồi bài tập của học sinh, …
 
Các giới hạn và thông số kỹ thuật của Microsoft Teams:
 
Các khóa học dành cho nhà giáo về Teams trên Trang Trung tâm giáo dục Microsoft (Microsoft Educators Center – MEC:
 
5 khóa dành cho Trainer giảng dạy về Microsoft Teams: