Tổ Quản trị mạng

HVP

Hồ Văn Phúng

Chuyên viên

028.38257263 ext. 12
0903 644 247
ph@ueh.edu.vn

  • Phụ trách các đầu việc:

- Quản lý hệ thống dự phòng dữ liệu Datacenter.

- Quản lý băng thông và lưu lượng; hệ thống giám sát; nhật ký (logging) mạng.

- Triển khai và quản lý hệ thống mạng: WIFI, LAN, WAN, Metronet, Kênh trắng, VPN, và kênh dự phòng.

- Lập kế hoạch, thiết kế giải pháp, định hướng công nghệ, và điều hành hệ thống-mạng.

- Tham mưu cho cấp lãnh đạo về phát triển CNTT UEH

- Nghiên cứu định hướng phát triển CNTT UEH

- Nghiên cứu và phát triển công nghệ mới áp dụng tại UEH

- Điều hành hoạt động của hệ thống CNTT UEH

  • Hỗ trợ chính các đầu việc:

- Thiết kế đồ họa

- Quản lý tài nguyên: Người dùng, tên miền, hosting, địa chỉ mạng, trang web quản trị mạng, filserver CNTT.

- Quản lý thiết bị mạng: Cài đặt, thiết lập, vận hành thiết bị mạng, phần mềm, và các dịch vụ mạng. Lập và theo dõi sơ đồ thiết bị.

LQH

Lê Quang Hùng

Nhân viên

028.38257263 ext. 12
0909 400 852
quanghung@ueh.edu.vn

  • Phụ trách các đầu việc:

- Công tác hổ trợ: Teamview, máy trạm, phòng thực hành; lập Dự toán, hồ sơ, thống kê, báo cáo hệ thống mạng.

- Quản lý việc bảo trì phần cứng thiết bị mạng, server, linh phụ kiện và lịch trình thay thế.

- Quản lý thiết bị mạng: Cài đặt, thiết lập, vận hành thiết bị mạng, phần mềm, và các dịch vụ mạng. Lập và theo dõi sơ đồ thiết bị.

- Quản lý hệ thống: Ảo hóa máy chủ; cài đặt cấu hình hệ điều hành và các dịch vụ cơ bản; hệ thống lưu trữ;

- Quản lý bảo mật: Xây dựng vận hành hệ thống firewall và chính sách bảo mật hệ thống mạng; hệ thống cảnh báo tấn công mạng và virus máy trạm(IDS).

  • Hỗ trợ chính các đầu việc:

- Quản lý Email UEH

- Tổ chức thi IC3

- Vận hành, kiểm tra, theo dõi, báo cáo hệ thống điện UPS cung cấp điện cho phòng server

- Quản lý việc sao lưu và phục hồi dữ liệu.

- Quản lý tài nguyên: Người dùng, tên miền, hosting, địa chỉ mạng, trang web quản trị mạng, filserver CNTT.

- Quản lý băng thông và lưu lượng; hệ thống giám sát; nhật ký (logging) mạng.

- Triển khai và quản lý hệ thống mạng: WIFI, LAN, WAN, Metronet, Kênh trắng, VPN, và kênh dự phòng.

- Lập kế hoạch, thiết kế giải pháp, định hướng công nghệ, và điều hành hệ thống-mạng.

- Bảo trì hệ thống wifi, Access Point thuộc UEH

- Thử nghiệm sản phẩm công nghệ mới

- Lập kế hoạch, thống kê, báo cáo, dự toán trang thiết bị hệ thống CNTT UEH

  • Hỗ trợ phụ các đầu việc:

- Trực phòng thực hành máy vi tính UEH

PTA

Phạm Tuấn Anh

Chuyên viên

0909 553 391
anhpt@ueh.edu.vn

  • Phụ trách các đầu việc:

- Công tác hổ trợ: Teamview, máy trạm, phòng thực hành; lập Dự toán, hồ sơ, thống kê, báo cáo hệ thống mạng.

- Quản lý việc bảo trì phần cứng thiết bị mạng, server, linh phụ kiện và lịch trình thay thế.

- Quản lý thiết bị mạng: Cài đặt, thiết lập, vận hành thiết bị mạng, phần mềm, và các dịch vụ mạng. Lập và theo dõi sơ đồ thiết bị.

- Quản lý hệ thống: Ảo hóa máy chủ; cài đặt cấu hình hệ điều hành và các dịch vụ cơ bản; hệ thống lưu trữ;

- Quản lý bảo mật: Xây dựng vận hành hệ thống firewall và chính sách bảo mật hệ thống mạng; hệ thống cảnh báo tấn công mạng và virus máy trạm(IDS).

  • Hỗ trợ chính các đầu việc:

- Quản lý Email UEH

- Tổ chức thi IC3

- Vận hành, kiểm tra, theo dõi, báo cáo hệ thống điện UPS cung cấp điện cho phòng server

- Quản lý việc sao lưu và phục hồi dữ liệu.

- Quản lý tài nguyên: Người dùng, tên miền, hosting, địa chỉ mạng, trang web quản trị mạng, filserver CNTT.

- Quản lý băng thông và lưu lượng; hệ thống giám sát; nhật ký (logging) mạng.

- Triển khai và quản lý hệ thống mạng: WIFI, LAN, WAN, Metronet, Kênh trắng, VPN, và kênh dự phòng.

- Lập kế hoạch, thiết kế giải pháp, định hướng công nghệ, và điều hành hệ thống-mạng.

- Bảo trì hệ thống wifi, Access Point thuộc UEH

- Thử nghiệm sản phẩm công nghệ mới

- Lập kế hoạch, thống kê, báo cáo, dự toán trang thiết bị hệ thống CNTT UEH

  • Hỗ trợ phụ các đầu việc:

- Trực phòng thực hành máy vi tính UEH