Lãnh đạo phòng

 

VHQDINH

ThS. Võ Hà Quang Định
Trưởng phòng

028.38257224
0913 713 238

vhqdinh@ueh.edu.vn

  •  Phụ trách chung; chỉ đạo và chịu trách nhiệm chính về toàn bộ hoạt động của đơn vị.
  • Trực tiếp phụ trách các mảng công việc

- Nghiên cứu định hướng phát triển CNTT UEH

- Nghiên cứu và phát triển công nghệ mới áp dụng tại UEH

- Điều hành hoạt động của hệ thống CNTT UEH

- Hành chính

- Quản lý, xây dựng quy trình thực hiện các nghiệp vụ CNTT UEH

- Điều hành quản trị hệ thống phòng LAB

- Điều hành quản lý thiết bị CNTT UEH

- Điều hành quản trị hệ thống mạng UEH

- Quản lý Email UEH

  • Công tác khác:

- Theo sự phân công của Hiệu trưởng.

ThaiThinh1

ThS. Đặng Thái Thịnh 
Phó trưởng phòng

028.38257263 ext. 18
0905 553 609
thinhdt@ueh.edu.vn

  • Phụ trách các mảng công việc

- Xây dựng - Vận hành hệ thống chính sách khai thác hệ thống CNTT UEH

- Xây dựng và triển khai hệ thống phần mềm tại UEH

- Đào tạo chứng chỉ IC3

- Cấp phát thẻ sinh viên

- Xây dựng và vận hành hệ thống LMS - UEH

- Đào tạo tín chỉ ERP

- Các công việc khác do Trưởng đơn vị giao/ủy quyền.