Hỏi đáp

  • Tôi là GV-CBCC của trường Đại học Kinh tế, tôi muốn đăng ký 1 địa chỉ email của cơ quan, có thể cho tôi biết thủ tục đăng ký

Nếu là GV-CBCC vui lòng tải biểu mẫu tại đây và điền đầy đủ thông tin, có chữ ký của trưởng khoa hoặc trưởng phòng, sau đó fax hoặc mang trực tiếp lên phòng CNTT, chúng tôi sẽ tiến hành cấp phát địa chỉ email sau khi nhận đầy đủ thông tin.

  • Tại sao tôi lại không thể login vào hộp thư của trường

Quý thầy cô vui lòng kiểm tra lại thông tin đăng nhập như: Username và Password, hoặc kiểm tra lại bộ gõ Tiếng Việt khi gõ mật khẩu (Khuyến cáo chuyển sang chế độ gõ Tiếng Anh), sau khi kiểm tra lại tất cả các thông tin trên, nếu vẫn không thể login vào hộp thư được, vui lòng liên hệ phòng Công nghệ thông tin để được trợ giúp.

  • Khi bị sự cố tôi phải liên hệ như thế nào để báo

cơ sở A – C – D – E – H ==>Liên hệ: 3825.7263 – 3825.7265 cơ sở B ==> Liên hệ: 3500.5156.