Bộ phận Hành chính

DINH2

ThS. Võ Hà Quang Định
 

Thạc sĩ
Trưởng phòng

028.38257224
0913 713 238

vhqdinh@ueh.edu.vn

Chỉ đạo các công việc hành chính phòng CNTT.

HTT

Hồ Thị Trâm

Chuyên viên

028.38257263 ext. 0

tram@ueh.edu.vn

  • Phụ trách các đầu việc:

- Quản lý Email UEH

- Quản lý tài sản hệ thống CNTT UEH

- Xây dựng nội quy phòng CNTT

- Tham mưu cho cấp lãnh đạo về phát triển CNTT UEH

- Lập kế hoạch, thống kê, báo cáo, dự toán trang thiết bị hệ thống CNTT UEH

- Quản lý hành chính tổng hợp phòng CNTT

- Quản lý, xây dựng quy trình thực hiện các nghiệp vụ CNTT UEH

- Quản lý thẻ sinh viên

  • Hỗ trợ chính các đầu việc:

- Tổ chức thi IC3

- Trực phòng thực hành máy vi tính UEH

- Hỗ trợ các hoạt động thường xuyên của UEH

  • Hỗ trợ phụ các đầu việc:

- Nghiên cứu định hướng phát triển CNTT UEH

- Điều hành hoạt động của hệ thống CNTT UEH