Lãnh đạo phòng

  • Phòng Công nghệ thông tin với tổng nhân sự là 14, được chia làm các bộ phận sau: Bộ phận hành chính, Tổ hệ thống mạng, Tổ...

1 / 1