Thông báo

Thông báo về việc tổ chức lớp học Chuyên đề III Kiểm định lý thuyết khoa học II

28/05/2013

Văn bản số: 622/TB-ĐHKT-TCHC Ngày: 22/5/2013 Người ký: TL. Hiệu trưởng - Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính - TS. Nguyễn Hữu Huy Nhựt Vừa qua, Trường đã tổ chức các lớp học Chuyên đề I và II trong chuỗi lớp Phương pháp nghiên cứu khoa học cho toàn thể CBVC trường; nay, Trường thông báo về việc tiếp tục tổ chức chuyên đề III như sau: 1. Đối tượng: Tất cả các CBVC công tác tại trường, không yêu cầu phải qua Chuyên đề I và II. 2. Thời gian: Thời gian làm việc trên lớp 09 buổi sáng thứ Sáu hàng tuần (8h30-11h30). Khai giảng ngày 14/6/2013. 3. Địa điểm: Phòng A1.05, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, 59C Nguyễn Đình Chiểu, Q.3, TP.HCM. 4. Báo cáo viên: PGS.TS. Nguyễn Đình Thọ, Khoa Quản trị kinh doanh. 5. Nội dung: Theo đề cương chi tiết đăng tải trên website trường, mục CBVC. 6. Tài liệu: Tài liệu lớp học do PGS.TS. Nguyễn Đình Thọ biên soạn. Đây là chuỗi lớp có yêu cầu đầu tư cao, ngoài thời gian trên lớp, học viên được chia nhóm để thực hiện nghiên cứu tự túc. Do đó, Trường yêu cầu các Trưởng đơn vị tạo điều kiện cho CBVC của đơn vị được tham gia các lớp học, học viên đã đăng ký phải sắp xếp thời gian, tham gia học tập nghiêm túc theo yêu cầu của lớp, không được bỏ giờ. Không chấp nhận học viên dự thính. Danh sách đăng ký1 lớp học, các đơn vị gửi về Phòng Tổ chức - Hành chính (Ms. Đoan Trân), e-mail: doantran@ueh.edu.vn, hạn cuối ngày 11/6/2013./- 1 Các học viên Chuyên đề I và II nếu tham gia chuyên đề III vẫn đăng ký lại.