Thông báo

Thông báo về việc tổ chức khóa học Kỹ năng đọc hiểu tài liệu chuyên ngành bằng tiếng Anh (READING SKILLS FOR ESP) - Học phần 2

23/05/2013

24/04/2013
Văn bản số: 414/TB-ĐHKT-TCHC
Ngày: 23/4/2013
Người ký: Hiệu trưởng - GS.TS. Nguyễn Đông Phong

 

Vừa qua, trường đã tổ chức lớp học “Kỹ năng đọc hiểu tài liệu chuyên ngành bằng tiếng Anh” học phần 1, nay trường tiếp tục học phần 2 dành cho cán bộ, viên chức của UEH với thông tin cụ thể như sau:

1. Đối tượng tham gia:

Các học viên đã qua học phần 1 và các CBVC khác có nhu cầu tham dự khóa học. Yêu cầu CBVC đăng ký tham dự phải đạt trình độ tiếng Anh tương đương A2 theo khung châu Âu (CEFR).

2. Địa điểm: Phòng A1.03, UEH - 59C Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3.

3. Giảng viên: Ban Ngoại ngữ - UEH phụ trách.

4. Thời gian học và khai giảng: Học vào buổi chiều thứ Tư (13h30-16h30) hàng tuần. Khai giảng lúc 13h30, thứ Tư, ngày 15/5/2013.

Danh sách đăng ký lớp học (theo mẫu - Phụ lục IIQuy định số 1276/QyĐ-ĐHKT-TCHC về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh), các đơn vị gửi về phòng Tổ chức - Hành chính (Ms. Đoan Trân, e-mail: doantran@ueh.edu.vn) đến hết ngày 13/5/2013.