IC3

Thông báo về việc đóng lệ phí thi IC3 trong tháng 7/2017

05/06/2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH

--------------------------------------------

Thông báo

Về việc đóng lệ phí thi IC3 trong tháng 7

 

Đối với đợt thi ngày 04/07/2017 : Thời gian đóng lệ phí thi từ ngày 04/06/2017 đến ngày 26/6/2017

Đối với đợt thi ngày 16/07/2017 và 18/07/2017: Thời gian đóng lệ phí thi từ ngày 18/06/2017 đến ngày 9/7/2017

Địa điểm thu: Ngân hàng Phương Đông (OCB) - Cơ sở A, 17 Phạm Ngọc Thạch hoặc các chi nhánh/phòng giao dịch khác của OCB

Lệ phí dự thi: 550.000đ/môn, không phân biệt ngôn ngữ

Email: ic3@ueh.edu.vn | Điện thoại: 08-38257263