IC3

Thông báo về việc đóng lệ phí thi IC3 ngày 7/5/2017

26/03/2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH

--------------------------------------------

Thông báo

Về việc đóng lệ phí thi IC3 ngày 7/5/2017

Thời gian từ ngày 27/3/2017 đến ngày 29/4/2017

 

Địa điểm thu: Ngân hàng Phương Đông (OCB) - Cơ sở A, 17 Phạm Ngọc Thạch hoặc các chi nhánh/phòng giao dịch khác của OCB

Lệ phí dự thi: 550.000đ/môn, không phân biệt ngôn ngữ

Email: ic3@ueh.edu.vn | Điện thoại: 08-38257263