Thông báo

Thông báo về sự cố dừng hoạt động hệ thống Mạng tại cơ sở A do di dời trạm biến thế.

09/08/2013

Do ngày 10&11/8/2013: Nhà trường di dời trạm biến thế 300KVA tại cơ sở A. Dự kiến sẽ cắt điện hoàn toàn trong khoảng thời gian từ 21h đến sáng hôm sau. Vì vậy, toàn bộ hệ thống mạng và server tại cơ sở A và hệ thống website của Trường sẽ ngưng hoạt động trong khoảng thời gian này.

Mong quý thầy/cô thông cảm nếu có những bất tiện trong khoảng thời gian trên.