Thông báo

Thông báo về hiện tượng mail rác

14/06/2013

Kính gửi quý Thầy/Cô,

Vừa qua hệ thống mail nhà trường có nhận  được một email yêu cầu khai báo thông tin cá nhân, có nội dung như sau:

Từ: quản lý hệ thống <merdem@sinop.edu.tr>
Ngày: 12:45 Ngày 13 tháng 6 năm 2013
Chủ đề: hộp thư của bạn
Đến:
Chú ý WEBMAIL HỮU;

Hộp thư của bạn đã vượt quá giới hạn lưu trữ là 5 GB, theo quy định của quản trị viên, những người đang chạy trên 10.9GB, bạn có thể không thể gửi hoặc nhận thư mới cho đến khi bạn xác nhận mail của hộp thư của bạn. Để hợp lệ lại hộp thư của bạn, gửi các thông tin sau đây:

tên:
Tên đăng nhập:
mật khẩu:
Xác nhận Mật khẩu:
Điện thoại di động số điện thoại:
E-mail:

Nếu bạn không thể xác nhận hộp thư của bạn, thư sẽ bị vô hiệu hóa!

cảm ơn bạn
quản lý hệ thống

Đây là một trường hợp không đúng sự thật nên phòng Công nghệ thông tin thông báo đến quý Thầy/Cô. Nếu có bất kỳ thông báo nào, phòng Công nghệ thông tin sẽ sử dụng địa chỉ email của Trường (@ueh.edu.vn) và Văn bản giấy gửi kèm.

Phòng Công nghệ thông tin.