Thông báo

Thông báo v/v thống nhất và cài đặt mới các phần mềm phục vụ giảng dạy chuyên ngành tại các phòng LAB

20/06/2013

THÔNG BÁO
(V/v: thống nhất và cài đặt mới các phần mềm phục vụ giảng dạy chuyên ngành tại các phòng LAB )

Kính gửi: Quý đơn vị thuộc Trường.

Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ công tác giảng dạy tại hệ thống phòng LAB, phòng Công nghệ Thông tin sẽ tiến hành triển khai nâng cấp, hệ thống lại các phần mềm; bảo trì server hệ thống BootRom và thiết lập lại các file ảnh để cài đặt cho máy tính trong phòng LAB tại các cơ sở.

Vì vậy, phòng Công nghệ Thông tin đề nghị Quý đơn vị gửi những thông tin cụ thể như sau về phòng Công nghệ Thông tin:

-         Các thông tin yêu cầu về các phần mềm chuyên ngành cần thiết theo mẫu danh sách kèm theo.

-         Hoặc thông tin yêu cầu về phần mềm chuyên ngành mới (chưa có trong danh sách kèm theo) và source phần mềm (nếu có) để phục vụ cho công tác giảng dạy của Quý đơn vị tại các phòng LAB.

Kính mong Quý đơn vị gửi yêu cầu hoặc source phần mềm về phòng Công nghệ Thông tin trước ngày 28/6/2013 tại hộp mail hongngoc@ueh.edu.vn hoặc cntt@ueh.edu.vn . Nếu gửi trực tiếp xin vui lòng xin liên hệ anh Nguyễn Hồng Ngọc theo số điện thoại: 0908 800 549.

Xin chân thành cám ơn.

Trân trọng.

 

Download: [wpfilebase tag=file id=8 /].

 Phòng Công nghệ Thông tin