Thông báo

Thông báo ảnh hưởng kết nối internet từ VNPT

24/02/2014

Theo thông báo từ VNPT gửi đến UEH ngày 22/2/2014, việc kết nối internet sẽ bị ảnh hưởng dự kiến bắt đầu từ 00h30 ngày 03/3/2014 đến hết ngày 08/3/2014.

Lý do: tuyến cáp quang biển quốc tế AAG sẽ tạm ngưng liên lạc để phục vụ cho việc sửa chữa.

Nhà cung cấp sẽ chuyển hướng kết nối ưu tiên để đảm bảo duy trì liên lạc nhưng nếu có sự cố ảnh hưởng đến kết nối internet quốc tế, xin được thông cảm.

Nay kính thông báo đến tất cả đơn vị và CBVC thuộc UEH được rõ.

Phòng Công nghệ Thông tin kính báo.