Tư vấn - Kỹ thuật

Thiết lập xác minh hai bước để bảo vệ tài khoản email

26/11/2015

Nhằm ngăn chặn việc Google vô hiệu hóa tài khoản email khi phát hiện có sự xâm nhập, hoặc khi chúng ta cài đặt email lên thiết bi mới, Google hỗ trợ cách thiết lập xác minh hai bước giúp tài khoản an toàn hơn khi đăng nhập.

Thiết lập Xác minh 2 bước

Xác minh 2 bước thêm lớp bảo mật bổ sung vào tài khoản của bạn bằng cách yêu cầu bạn đăng nhập bằng thông tin bạn biết (mật khẩu của bạn) và thông tin bạn có (mã được gửi tới điện thoại của bạn).

  1. Đăng nhập vào Tài khoản của tôi.
  2. Trong phần "Đăng nhập và bảo mật", chọn Đăng nhập vào Google.
  3. Chọn Xác minh 2 bước. Bạn sẽ được đưa tới trang cài đặt Xác minh 2 bước.
  4. Sau đó, bạn sẽ nhìn thấy hướng dẫn từng bước trợ giúp bạn trong quá trình thiết lập.

Sau khi hoàn tất, bạn sẽ được đưa đến trang cài đặt Xác minh 2 bước một lần nữa. Hãy nhớ xem lại cài đặt của bạn đồng thời thêm số điện thoại dự phòng. Vào lần đăng nhập tiếp theo, bạn sẽ nhận được SMS kèm theo mã xác minh.

Lưu ý: Bạn cũng có tùy chọn sử dụng Khóa bảo mật cho Xác minh 2 bước.

Tham khảo thêm thông tin và hướng dẫn tại: https://support.google.com/accounts/answer/185839?hl=vi