Quy định

Quy Định Về Website Đơn Vị

29/08/2013

Website đơn vị là phương tiện để đơn vị  đăng tải thông tin, hoạt động của đơn vị mình trên internet, giúp giao tiếp và tương tác giữa đơn vị với người  duyệt web. Qua đó cũng giúp người dùng trao đổi thông tin và liên hệ với đơn vị trong công tác cũng như những hoạt động có liên quan. Do đó để bảo vệ hình ảnh cũng như an ninh cho thông tin và dữ liệu của đơn vị cần phải thực hiện đúng những quy định sau:

  1. Quy cách và nội dung của website phải theo đúng tiêu chuẩn của bộ luật Công nghệ Thông tin Việt nam được ban hành ngày 29 tháng 6 năm 2006.

  2. Website phải có tên miền được cấp phát và theo đúng quy định sử dụng tên miền của Trường Đại học Kinh tế TP. HCM.

  3. Giao diện website phải được thiết kế theo chuẩn nhận diện thương hiệu của UEH.

  4. Không phục vụ quảng cáo cho doanh nghiệp ngoài trách nhiệm quản lý của nhà Trường hoặc đưa tin tức phục vụ cá nhân.

  5. Nội dung phải luôn được bảo đảm an toàn và lành mạnh, không để cho hacker đưa nội dung không liên quan đến mục đích giáo dục, đào tạo và hoạt động của nhà Trường hoặc các nội dung chống phá chính trị, nhà nước lên website. Khi nghi ngờ website bị xâm phạm trái phép phải phối hợp kịp thời với phòng CNTT để giải quyết vấn đề.

  6. Có chế độ bảo mật cho những nội dung liên quan đến công tác nội bộ.