Quy định

Quy Định Về Mạng LAN Của Đơn Vị

29/08/2013

Hệ thống mạng LAN của đơn vị là hệ thống mạng cục bộ được xây dựng để phục vụ riêng cho công tác trong đơn vị, được bảo mật tối đa khi giao tiếp với mạng internet bên ngoài. Do đó việc bảo mật tuyệt đối cho dữ liệu là điều quan trọng nhất. Trong quá trình xây dựng và vận hành mạng LAN tại UEH, cần thực hiện những quy định sau:

  1. Thực hiện đúng những quy định về CNTT của Trường.
  2. Thiết kế và thực thi hệ thống cáp mạng LAN tại đơn vị hợp lý và an toàn. Không làm mất thẩm mỹ cảnh quan của Trường cũng như bảo đảm an toàn cho hệ thống cáp cục bộ và cho người sử dụng.
  3. Sử dụng đúng và không tự ý thay đổi IP thực được cấp. Mọi thay đổi về IP thực phải thông qua phòng CNTT theo đúng thủ tục.
  4. Các ứng dụng và phần mềm phải được bảo vệ an toàn bằng các lớp an ninh trên hệ điều hành, máy chủ và thiết bị kết nối mạng trong hệ thống mạng LAN của đơn vị.
  5. Thực hiện quét virus định kỳ và đồng bộ trên tất cả máy tính và thiết bị kết nối mạng trong toàn bộ hệ thống mạng của đơn vị.
  6. Thực hiện chế độ bảo mật tuyệt đối và back up dữ liệu định kỳ hoặc thường xuyên nếu có thể để bảo vệ và dự phòng dữ liệu khi có sự cố ngoài ý muốn.
  7. Phân công người quản lý về CNTT đơn vị có thể nắm bắt được những nhu cầu cần thiết về chuyên môn và kỹ thuật CNTT để đáp ứng những yêu cầu cần thiết của đơn vị.
  8. Không sử dụng tài nguyên hệ thống mạng đơn vị phục vụ nhu cầu lợi ích cá nhân.
  9. Phối hợp với Phòng CNTT để hỗ trợ kịp thời khi có sự cố vượt ngoài khả năng xử lý tại đơn vị.