Quy định

Quy Định Sử Dụng Hệ Thống WIFI UEH

27/08/2013

Mạng Wifi được thiết lập tại các cơ sở chính của Trường nhầm hỗ trợ cho CBVC và sinh viên kết nối mạng internet một cách dễ dàng và tiện lợi trong công tác, giảng dạy và học tập. Tuy nhiên, khi kết nối mạng bằng wireless sẽ có nhiều rủi ro bị hacker tấn công hơn nên cần có những biện pháp ngăn ngừa để bảo vệ máy tính. Để thực hiện tốt điều này cần thực hiện những quy định sau:

  • Dùng Firewall cá nhân để chặn tối đa những truy nhập bất hợp pháp vào máy, đồng thời sử dụng phần mềm diệt virus hiệu quả để bảo vệ thông tin và máy tính.
  • Thông tin gửi đi cần được đặt mật khẩu.
  • Đối với CBVC đang công tác xa hay ở bên ngoài hệ thống mạng trường, khi kết nối từ xa sử dụng tài nguyên của hệ thống mạng trường hoặc mạng cục bộ để làm việc thì phải sử dụng mã hoá VPN (Virtual Private Network).
  • Cập nhật đầy đủ các bản vá lỗi cho những phần mềm được sử dụng trên máy.
  • Mỗi máy tính khi truy cập vào hệ thống Wi-Fi cần một thông tin định danh riêng. Thông tin định danh có thể là một cặp username/password hoặc là chứng thư số (digital certificate).
  • Không cài vào máy những phần mềm không rõ nguồn gốc hoặc chưa xác định được tính an toàn.
  • Phòng CNTT có nhiệm vụ hỗ trợ về các thông tin bảo mật của mạng Wifi từng cơ sở cho Giảng viên và CBVC của trường bằng cách thông báo đến các Trưởng đơn vị những thông tin này khi có sự thay đổi.