Quy định

Nội quy phòng server

14/06/2013

  • Các CBVC không có nhiệm vụ thì  không được phép vào phòng server.
  •  Cấm hút thuốc, mang thức ăn thức uống, các vật dễ gây cháy, nổ vào phòng server.
  • Đối với nhân viên quản trị hệ thống:

1. Tuân thủ nguyên tắc an toàn PCCC, tuân thủ nguyên tắc an toàn điện, phải luôn đảm bảo vệ sinh công nghiệp.

2. Sắp xếp, bố trí các trang thiết bị gọn gàng, ngăn nắp, dễ thao tác.

3. Thường xuyên theo dõi kiểm tra nhiệt độ, ẩm độ đạt tiêu chuẩn quy định của các thiết bị, máy chủ của phòng server.

4. Thường xuyên theo dõi kiểm tra các trang thiết bị dùng cho các hoạt động chuyên môn được lắp đặt bên ngoài phòng server phải có biện pháp giám sát, bảo vệ an toàn chống truy cập trái phép.

5. Các công việc bảo trì, sửa chữa thiết bị máy chủ đều phải ghi lại nhật ký, nhân viên đề nghị sửa chữa có trách nhiệm ký xác nhận vào nhật ký sau mỗi lần bảo trì sửa chữa.

6. Cán bộ quản lý hệ thống nào có nhu cầu làm việc ngoài giờ thì phải báo cáo với lãnh đạo.

7. Tài sản ở phòng server chỉ được phép mang ra khỏi phòng khi có sự đồng ý của lãnh đạo.

Phòng Công nghệ Thông tin.