Quy định

Nội quy phòng làm việc

14/06/2013

1. Nhân viên làm việc tại Phòng phải thực hiện đúng quy định về giờ giấc làm việc của Trường. Tập thể, cá nhân khi có nhu cầu làm việc ngoài giờ phải báo cáo lãnh đạo Phòng

2. Tất cả CBVC phải có trách nhiệm sắp xếp nơi làm việc gọn gàng, ngăn nắp, có trách nhiệm giữ gìn, bảo vệ tài sản được trang bị để làm việc trong phòng.

3. Không được hút thuốc, ăn quà vặt tại phòng làm việc.

4. Có thái độ lịch sự, đúng mực, vui vẻ với GV-CBVC và khách khi đến liên hệ công tác.

5. Khi đi công tác phải ghi thông tin (địa điểm, thời gian) lên bảng thông báo.

6. Hết giờ làm việc, CBVC phải tắt tất cả các thiết bị điện trong phòng; kiểm tra và đóng, khoá cửa cẩn thận trước khi ra về.

7. Nghiêm cấm mang những vật dễ cháy, nổ vào văn phòng làm việc, tuân thủ các nguyên tắc an toàn điện, phòng cháy chữa cháy.

8. Các CBVC làm việc tại văn phòng phải có trách nhiệm thực hiện nghiêm chỉnh bản nội quy này, các hành vi vi phạm xảy ra do cá nhân hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Phòng Công nghệ Thông tin.