Quy định

Nội quy phòng LAB

14/06/2013

 

1.      Đối với sinh viên, học viên:

-        Chỉ được vào phòng máy khi có thời khoá biểu và có người hướng dẫn thực hành (giảng viên, người được uỷ quyền hướng dẫn).

-        Phải mang thẻ sinh viên trong suốt quá thời gian thực hành ở phòng máy.

-        Không được dịch chuyển hoặc làm thay đổi bất kỳ thiết bị nào trong phòng máy, khi xảy ra hư hỏng, sự cố, báo ngay cho nhân viên quản lý phòng máy.

-        Ngồi đúng vị trí theo hướng dẫn của nhân viên phụ trách phòng máy, không tự ý dời đổi chỗ.

-        Không được tự ý cài đặt thêm hoặc xoá các chương trình trên máy tính.

-        Không sử dụng máy tính vào mục đích cá nhân, chỉ sử dụng đúng với nội dung thực hành, thi.

-        Không mang vật liệu dễ cháy, nổ vào phòng máy.

-        Không hút thuốc, không mang thức ăn, thức uống, không làm mất vệ sinh trong phòng máy.

-        Phải có trách nhiệm bảo quản tài sản chung.

-        Trước khi ra về phải tắt máy, xếp chuột bàn phím và ghế cho ngăn nắp.

2.      Đối với nhân viên quản lý phòng máy:

-        Có thái độ hoà nhã, đúng mực khi giao tiếp với SV, GV và khách đến phòng máy.

-        Có mặt thường xuyên và chịu trách nhiệm quản lý các phòng máy trong suốt thời gian làm việc.

-        Có trách nhiệm nhắc nhở người thực hành chấp hành nội quy trong phòng máy.

-        Không được tự ý bỏ phòng máy đi làm việc riêng (khi không có thời khoá biểu).

-        Phải đảm bảo máy tính và chương trình trên máy tính hoạt động ổn định trước mỗi buổi thực hành. Khắc phục kịp thời nếu có hư hỏng, trường hợp không khắc phục được kịp thời phải báo ngay cho người phụ trách.

-        Hàng ngày phải ghi đầy đủ nội dung quy định chung về hoạt động của phòng máy.

-        Đảm bảo vệ sinh, cảnh quan khu vực phòng máy, đảm bảo vệ sinh thiết bị trong phòng máy.

-        Có trách nhiệm bảo quản tài sản trong phòng máy, kiểm tra và chịu trách nhiệm đóng mở cửa, tắt tất cả các thiết bị điện trước khi rời phòng máy.

3.      Đối với giảng viên: trong giờ học, giảng viên có trách nhiệm sau:

-        Nhắc nhở sinh viên nghiêm túc thực hiện nội quy phòng máy.

-        Hướng dẫn và giám sát sinh viên thực hành theo đúng yêu cầu của tiết dạy.

-        Giảng viên chịu trách nhiệm trực tiếp theo dõi, giám sát việc thi hành nội quy phòng máy và lập biên bản xử lý các trường hợp vi phạm.

-        Khi có sự cố kỹ thuật xin thông báo ngay với cán bộ kỹ thuật phòng máy để kịp thời khắc phục.

Phòng Công nghệ Thông tin.