Tư vấn - Kỹ thuật

MS Lync Online 2013 phần 9: Dùng các ghi chú riêng tư và được chia sẻ trong Cuộc họp Lync

27/11/2013

Bạn thường cần ghi chú cho một cuộc họp, dù là về việc theo dõi những người tham dự, ghi nhớ những gì đã được thảo luận, hoặc liệt kê các mục hành động. Lync cho phép bạn tạo ghi chú cá nhân hoặc thêm ghi chú chia sẻ mà bạn có thể cùng chỉnh sửa với người tham gia. Bạn cũng có thể thêm ghi chú vào yêu cầu họp hoặc trong khi bạn đang trong phòng họp.

 

Thêm ghi chú vào yêu cầu Cuộc họp Lync

Việc thêm ghi chú vào yêu cầu họp cho phép bạn có tất cả các thông tin bạn cần trước khi cuộc họp bắt đầu và mang đến cho khách mời của bạn cơ hội xem và chỉnh sửa ghi chú, giúp tiết kiệm thời gian trong cuộc họp.

Khi thiết lập Cuộc họp Lync của bạn trong Outlook

 1. Bấm Ghi chú Cuộc họp trên ruy-băng yêu cầu cuộc họp. 

Ảnh chụp màn hình biểu tượng ghi chú cuộc họp trên ruy-băng yêu cầu cuộc họp

 1. Chọn một trong những điều sau:
 • Chia sẻ ghi chú với cuộc họp thêm các ghi chú được chia sẻ vào yêu cầu cuộc họp. Khách mời của bạn khi đó có thể bấm Xem Ghi chú Cuộc họp trong yêu cầu cuộc họp để mở chúng trong OneNote để xem hoặc sửa.
 • Ghi chú vào sổ tay của bạn thêm các ghi chú riêng tư, cá nhân vào cuộc họp và những ghi chú này không hiển thị với những người khác.

Chia sẻ ghi chú

Để có thông tin về việc thiết lập Cuộc họp Lync, hãy bấm vào đây.

 

Thêm ghi chú trong Cuộc họp Lync

 1. Tạm dừng trên biểu tượng bản trình bày (màn hình) và bấm tab OneNote.
 2. Bấm Ghi chú của tôi để tạo ghi chú riêng tư trên máy tính của bạn.
 3. Bấm Ghi chú được Chia sẻ và chọn một phần trong bộ chọn ghi chú.
 4. Trang bạn chọn neo vào màn hình nền của bạn và những người tham gia nhận một thông báo trong cuộc họp về sổ tay.

Thêm ghi chú

Làm thế nào ghi chú được chia sẻ hoạt động?

Các ghi chú được chia sẻ phải ở một vị trí mà những người khác có thể đến được, như SkyDrive hoặc SharePoint, và mọi người cần có sự cho phép để mở và chỉnh sửa chúng.

 • Bạn không cần phải chia sẻ toàn bộ sổ tay mà chỉ chia sẻ trang bạn muốn.
 • Khi bạn mở bộ chọn ghi chú, bạn chỉ có thể xem các sổ tay được chia sẻ đã được mở trước đó trên máy tính của bạn.
 • Nếu bạn không có sổ tay, hãy bấm Sổ tay Mới để tạo một sổ tay.

Chọn ghi chú để chia sẻ

 • Việc chọn một phần thay vì một trang cho phép bạn tạo ra một trang trống trong phần đó.
 • Bạn cũng có thể tìm một trang trong hộp tìm kiếm.

Trích từ nguồn: http://office.microsoft.com