Tư vấn - Kỹ thuật

MS Lync Online 2013 phần 10: Thiết lập thiết bị âm thanh và video Lync

01/12/2013

Nên thiết lập và kiểm tra các thiết bị của bạn, để đảm bảo chất lượng âm thanh và video tốt nhất. Bạn có thể có một hoặc nhiều thiết bị, chẳng hạn như điện thoại bàn, tai nghe USB, Webcam hoặc máy tính của bạn có tích hợp micrô và loa. Nếu bạn không chắc chắn bạn có những thiết bị nào, hãy kiểm tra với bộ phận hỗ trợ của mình.

Lync tự động phát hiện các thiết bị gắn vào máy tính của bạn, nhưng nếu bạn không nhìn thấy thiết bị bạn muốn, hãy sử dụng các hướng dẫn đi kèm để kết nối và cài đặt trước. Đối với danh sách thiết bị âm thanh và video được chứng nhận dành cho Lync, hãy bấm vào đây.

 

Thiết lập thiết bị âm thanh của bạn

  1. Trong cửa sổ Lync chính, bấm Tùy chọn Ảnh chụp màn hình nút Tùy chọn Lync  , rồi bấm Thiết bị Âm thanh.
  2. Dưới Chọn thiết bị bạn muốn sử dụng cho các cuộc gọi âm thanh, chọn một thiết bị bạn thích.
  3. Dùng các thanh trượt để điều chỉnh loa, micrô và chuông. Chỉ báo màu lam sẽ giúp bạn chọn được mức độ thích hợp cho micrô của mình.

Ảnh chụp màn hình thao tác tùy chỉnh thiết bị

  1. Bấm Kiểm tra Chất lượng Cuộc gọi để kiểm tra và nghe xem giọng của bạn thế nào. Nếu bạn thay đổi thiết bị của mình, hãy bấm OK trên cửa sổ để có thiết bị được thiết lập và sau đó quay lại để kiểm tra chất lượng.

Nếu bạn không có cơ hội kiểm tra các thiết bị âm thanh trước cuộc họp, bạn vẫn có thể kiểm tra chúng khi bạn đang ở trong cuộc họp hay cuộc gọi. Chỉ cần tạm dừng trên biểu tượng điện thoại/micrô và sau đó bấm tabTHIẾT BỊ để chọn thiết bị âm thanh của bạn và điều chỉnh loa của bạn.

Khi bạn tham gia cuộc họp hoặc thực hiện cuộc gọi Lync, bạn có thể sử dụng điều khiển để tắt, bật, tạm dừng hoặc chuyển cuộc gọi.

Vui lòng xem các chủ đề sau để biết thêm thông tin:

Thực hiện, nhận và quản lý cuộc gọi âm thanh Lync

Dùng âm thanh trong Cuộc họp Lync.

Câu hỏi thường gặp về âm thanh và video Lync

Thẻ Tham chiếu Nhanh Âm thanh của Lync

 

Thiết lập thiết bị video của bạn

Máy tính của bạn có thể có camera tích hợp sẵn hoặc bạn có thể gắn vào, chẳng hạn như Webcam hay thiết bị Hội nghị bàn tròn. Lync tự động phát hiện các camera và bạn có thể chọn bất kỳ cái nào mình thích.

  1. Trong cửa sổ chính của Lync, bấm Tùy chọn Ảnh chụp màn hình nút Tùy chọn Lync   , rồi bấm Thiết bị Video ở bên trái của cửa sổ.
  2. Bấm Thiết đặt Camera để điều chỉnh các tùy chọn, chẳng hạn như độ sáng hoặc thu phóng.

Ảnh chụp màn hình thiết bị quay phim trong cửa sổ các tùy chọn

  1. Nếu Lync không phát hiện camera, hoặc bạn không nhìn thấy video, hãy kiểm tra xem liệu có một chương trình khác trên máy tính của bạn đang sử dụng camera hay không.

Đồng thời hãy đảm bảo rằng camera đã kết nối và thực hiện theo các hướng dẫn đi cùng với thiết bị để cài đặt.

Ảnh chụp màn hình không phát hiện thấy camera

  1. Nếu bạn có một camera được dựng sẵn, nhưng bạn vẫn không nhìn thấy video của mình, có thể camera đã bị tắt trên máy tính của bạn. Hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ của bạn để được trợ giúp hoặc vào Trình quản lý Thiết bị Windows để kiểm tra trạng thái của camera.

 GHI CHÚ    Thiết bị hội nghị bàn tròn có thể kết nối với ổ đĩa USB trên máy tính của bạn và các trình điều khiển được cài đặt tự động. Bạn có thể chọn trên menu Thiết bị Video sau vài phút, giống như bất kỳ camera nào khác.

Bây giờ camera của bạn đã được thiết lập, hãy xem các chủ đề dưới đây về cách dùng video trong Lync.

Dùng video trong Cuộc họp Lync.

Thực hiện, nhận và quản lý cuộc gọi video Lync

Câu hỏi thường gặp về âm thanh và video Lync

Thẻ Tham chiếu Nhanh Video của Lync

Trích từ nguồn: http://office.microsoft.com