Tư vấn - Kỹ thuật

MS Lync Online 2013 phần 10: Chia sẻ màn hình nền hoặc các chương trình của bạn trong một Cuộc họp Lync

05/12/2013

Bạn có thể hiển thị toàn bộ màn hình nền hoặc chỉ một hoặc nhiều chương trình cho mọi người tham dự Cuộc họp Lync.

 • Hãy chia sẻ màn hình nền của bạn khi bạn cần phải chuyển đổi giữa các chương trình hoặc làm việc trên các tài liệu từ các chương trình khác nhau.
 • Hãy chia sẻ một chương trình khi bạn muốn trình bày các chương trình hoặc tài liệu cụ thể và bạn không muốn mọi người nhìn thấy bất cứ thứ gì khác trên máy tính của mình.

Chia sẻ màn hình nền hoặc chương trình

 • Trong cửa sổ cuộc họp, hãy tạm dừng trên biểu tượng bản trình bày (màn hình) và đảm bảo bạn đang ở tabTrình bày. Sau đó thực hiện một trong những thao tác sau:
  • Bấm vào Màn hình nền để chia sẻ nội dung trên màn hình nền của bạn.
  • Bấm Chương trình và chọn chương trình hoặc tài liệu bạn muốn chia sẻ.
 • Trạng thái Lync của bạn chuyển sang Đang trình bày và bạn sẽ không nhận được các tin nhắn tức thời hoặc cuộc gọi đến.
 • Dùng thanh công cụ chia sẻ ở trên cùng màn hình để dừng chia sẻ hoặc trao điều khiển cho người dự.
 • Để xem bản xem trước những gì người xem của bạn thấy, hãy tạm dừng lần nữa trên biểu tượng bản trình bày và bấm Hiện Nền. Sau đó, bấm vào Ẩn Xem trước để đóng nền.
 • Khi bạn đã trình bày xong, trên thanh công cụ, bấm Ngừng Trình bày.

 QUAN TRỌNG    Khi bạn chia sẻ màn hình nền, mọi người trong cuộc họp có thể nhìn thấy các chương trình, tài liệu và thông báo của bạn. Nếu bạn có thông tin hoặc tài liệu bảo mật mà không muốn mọi người nhìn thấy chúng, hãy đóng chúng lại hoặc thay vào đó hãy dùng chia sẻ chương trình.

Ảnh chụp màn hình biểu tượng trình bày và các tùy chọn chia sẻ màn hình nền hoặc chương trình

Chia sẻ các màn hình chính, phụ hoặc tất cả

Nếu bạn có nhiều màn hình, tất cả màn hình đều hiển thị dưới tab Trình bày và bạn có thể chọn màn hình nào để chia sẻ.

Ảnh chụp màn hình của tab Trình bày hiển thị màn hình chính, phụ và tất cả màn hình

Khi chia sẻ các chương trình hoặc màn hình nền bằng nhiều màn hình, công cụ chia sẻ luôn mở trên màn hình chính, trừ khi bạn chọn chia sẻ màn hình phụ.

 

Trao và nhận điều khiển của một phiên chia sẻ

Nếu bạn muốn một người dự họp khác thay đổi một tài liệu, giúp bạn trình bày hoặc minh họa một nội dung nào đó, bạn có thể trao quyền điều khiển cho người đó. Cả hai người sẽ điều khiển việc chia sẻ và bạn có thể rút lại quyền điều khiển bất kỳ lúc nào.

 1. Trên thanh công cụ chia sẻ, hãy bấm Trao quyền Điều khiển..
 2. Chọn tên của người bạn muốn trao quyền điều khiển.

Lync sẽ gửi một thông báo cho người đó để báo cho họ biết rằng bạn đang chia sẻ quyền điều khiển.

 1. Để lấy lại quyền điều khiển, hãy bấm lại vào Trao quyền Điều khiển trên thanh công cụ chia sẻ, rồi bấm Lấy Lại quyền Điều khiển.

 MẸO    Bạn có thể cho phép mọi người tự động điều khiển phiên chia sẻ của bạn bất cứ lúc nào, bằng cách bấm vào Trao quyền Điều khiển Tự động trên thanh công cụ chia sẻ. Bạn chỉ nên chọn tùy chọn này trong một cuộc họp có quy mô nhỏ và thân mật.

Để rút lại việc cho phép tự động, hãy bấm Trao quyền Điều khiển trên thanh công cụ chia sẻ và bỏ chọn Trao quyền Điều khiển Tự động.

 

Trích từ nguồn: http://office.microsoft.com