Tư vấn

Hướng dẫn xin nghỉ phép

08/03/2016

Truy cập địa chỉ hrm.dev.ueh.edu.vnBấm vào “ĐĂNG NHẬP BẰNG EMAIL UEH”.

Đăng nhập bằng tài khoản UEH hoặc tài khoản email được trường cấp.

Khi đăng nhập thành công, ở màn hình chính chọn “Chấm công” >> “Xin Nghỉ Phép”.

Ở màn hình “Xin Nghỉ Phép” có thể theo dõi thống kê tình hình ngày phép trong năm của cá nhân. Để xin nghỉ phép, bấm vào nút “Xin nghỉ phép”.

Nhập các thông tin phép:

  • Nghỉ từ ngày”, “Nghỉ đến ngày”, “Loại phép”, “Lý do nghỉ”, “Nơi lưu trú
  • Số lần nửa ngày”: là số buổi nửa ngày trong khoảng thời gian nghỉ. Ví dụ xin nghỉ một buổi sáng thứ hai thì “Số lần nửa ngày” là 1; xin nghỉ từ chiều thứ hai đến hết sáng thứ tư thì “Số lần nửa ngày” là 2.
  • "Loại phép": nếu thuộc khối quản lý thì chọn "Phép QL", nếu là giảng viên thì chọn "Phép GV"
  • Bấm “Cập nhật”. Hệ thống sẽ gửi email xác nhận đến địa chỉ email UEH của bạn, và gửi email thông báo đến người có quyền duyệt phép của đơn vị bạn.
  • Khi yêu cầu nghỉ phép được duyệt, hệ thống sẽ gửi email thông báo cho bạn biết.

 

Ở màn hình “Xin nghỉ phép” sẽ hiển thị phép vừa gửi yêu cầu. Có thể theo dõi tình trạng hiện tại, xem phép đã được duyệt hay chưa. Bấm vào “Chi tiết” để xem chi tiết của phép.

Trường hợp sau khi gửi yêu cầu nghỉ phép mà muốn hủy:

  • Với phép chưa được duyệt, bấm vào nút “Xóa”.
  • Với phép đã được duyệt, bấm vào nút “Hủy”.