Tư vấn

Hướng dẫn duyệt phép

08/03/2016

Truy cập địa chỉ hrm.dev.ueh.edu.vnBấm vào “ĐĂNG NHẬP BẰNG EMAIL UEH”.

Đăng nhập bằng tài khoản UEH hoặc tài khoản email được trường cấp.

Khi đăng nhập thành công, ở màn hình chính chọn “Chấm công” >> “Duyệt Phép”.

Ở màn hình “Duyệt Phép” có thể theo dõi danh sách yêu cầu nghỉ phép của các nhân viên trong phòng.

  • Nếu cần xem thông tin chi tiết của phép, bấm “Chi tiết”.
  • Nếu chấp nhận yêu cầu xin nghỉ phép, bấm “Đồng ý”. Nếu phép cần được duyệt thêm lần nữa, đánh dấu check vào “Cần cấp trên duyệt tiếp”. Sau đó bấm “Cập nhật”.

  • Nếu không đồng ý với yêu cầu nghỉ phép, bấm “Không chấp nhận”. Nhập lý do không chấp nhận duyệt phép vào ô “Lý do”. Sau đó bấm “Cập nhật”.

  • Với phép sau khi đã được duyệt mà có yêu cầu xin hủy (cột “Ghi chú” có nội dung là “Xin hủy”) thì để hủy phép, bấm “Hủy”. Sau đó bấm “Hủy phép”.