Thông báo

Đại sứ quán Australia tại Việt Nam thông báo “Chương trình Học bổng Endeavour năm 2014”

23/05/2013

15/05/2013 Cơ quan Giáo dục quốc tế Australia (AIE), Đại sứ quán Australia tại Việt Nam thông báo “Chương trình Học bổng Endeavour năm 2014”: Thời gian nhận hồ sơ: 06/4/2013 – 30/6/2013 Đối tượng: Tất cả công dân Việt Nam Nội dung các học bổng: Bậc sau đại học Đào tạo dạy nghề Nghiên cứu ngắn hạn Học bổng dành cho nhà quản lý Các chi tiết khác: Không hạn chế độ tuổi Dành cho các ngành nghề, lĩnh vực Nộp hồ sơ trực tuyến Thông tin chi tiết: http://www.innovation.gov.au/InternationalEducation/Endeavour/Pages/Endeavour.aspx Để có thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ: Endeavour.awards@innovation.gov.au; le-ha.tran@dfat.gov.au hoặc cô Trần Lê Hà, Điện thoại: 04-37740138/37740139;