Thông báo

Công văn về việc thực hiện thông báo của Đảng, Nhà nước về tổ chức tang lễ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

09/10/2013

Văn bản số: 1256/ĐHKT-CTCT
Ngày: 08/10/2013
Người ký: Hiệu trưởng - GS.TS. Nguyễn Đông Phong

 

Căn cứ Thông báo của Ban Lễ tang cấp Nhà nước về việc tổ chức tang lễ Đại tướng Võ Nguyên Giáp theo nghi thức Quốc tang; Ban Giám hiệu trường yêu cầu các đơn vị trực thuộc, toàn thể cán bộ viên chức và sinh viên nghiêm túc thực hiện các nội dung cụ thể như sau:

1. Vào thời gian diễn ra lễ tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp (từ 12g00 ngày 11/10/2013 đến 12g00 ngày 13/10/2013) không được phép tổ chức hoạt động vui chơi, giải trí trong phạm vi trường dưới bất kỳ hình thức nào.

2. Phân công nhiệm vụ

2.1. Phòng Công tác chính trị:

- Tuyên truyền rộng rãi đến toàn thể cán bộ viên chức và sinh viên nội dung thông báo Quốc tang của Đảng, Nhà nước.

- Thực hiện nghi thức treo cờ rủ tại cơ sở cơ sở 59C Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3 và hướng dẫn cho tổ bảo vệ tại các cơ sở thuộc trường thực hiện quy trình treo cờ rủ theo quy định của Nhà nước.

- Đầu mối giám sát, tham mưu Ban Giám hiệu giải quyết, xử lý các trường hợp phát sinh và vi phạm.

2.2. Phòng Tổ chức – Hành chính, Trung tâm Dịch vụ Kinh tế chỉ đạo Tổ bảo vệ các cơ sở thực hiện các công việc sau:

- Treo cờ rủ theo hướng dẫn của Phòng Công tác chính trị (có văn bản hướng dẫn riêng).

- Thông tin, phản ánh kịp thời các trường hợp vi phạm cho lãnh đạo Phòng Tổ chức – Hành chính, Phòng Công tác chính trị và Trung tâm Dịch vụ Kinh tế.

2.3. Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên:

- Chỉ đạo, lãnh đạo các Đoàn Khoa, Liên chi hội Sinh viên Khoa, Ký túc xá,  Câu lạc bộ - Đội - Nhóm trực thuộc nghiêm túc thực hiện nội dung thông báo này.

- Phối hợp Phòng Tổ chức – Hành chính, Phòng Công tác chính trị, Phòng Quản trị - Thiết bị giám sát, xử lý các trường hợp phát sinh và vi phạm.

2.4. Các khoa, ban, viện, trung tâm và các đơn vị thuộc trường:

- Quán triệt, thực hiện nghiêm túc nội dung thông báo này.

- Sắp xếp, điều chỉnh lại các hoạt động của đơn vị theo đúng yêu cầu của thông báo này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề gì chưa rõ, lãnh đạo các đơn vị báo cáo Ban Giám hiệu (thông qua Phòng Công tác chính trị).