Thông báo

Công văn về việc động viên cán bộ, viên chức cam kết học tập đạt trình độ tiến sĩ

23/05/2013

Văn bản số: 619/ĐHKT-TCHC
Ngày: 20/5/2013
Người ký: Hiệu trưởng - GS.TS. Nguyễn Đông Phong

Vừa qua, Trường đã gửi đến các khoa văn bản số 600/ĐHKT-TCHC ngày 20 tháng 5 năm 2013 về chủ trương nâng cao số lượng cán bộ, viên chức có học vị tiến sĩ. Theo đó, một trong các giải pháp của UEH là khuyến khích, tạo điều kiện để giảng viên có học vị thạc sĩ (hoặc cử nhân), tuổi đời dưới 45 cam kết đạt trình độ tiến sĩ từ nay cho đến hết năm 2020.

Do vậy, Trường gửi đến các khoa danh sách giảng viên thuộc khoa chưa có học vị tiến sĩ và tuổi đời dưới 45, đề nghị trưởng khoa động viên các giảng viên có tên trong danh sách cam kết thực hiện trách nhiệm học tập để đạt trình độ tiến sĩ trong khoảng thời gian từ nay cho đến hết năm 2020. (Danh sáchmẫu giấy cam kết đính kèm).

Hạn cuối các khoa tập hợp và gửi giấy cam kết về bộ phận Nhân sự, Phòng Tổ chức - Hành chính (Ms. Trân) ngày 20 tháng 6 năm 2013./-