Tư vấn - Kỹ thuật

Các tài nguyên cho website theo quy chuẩn UEH

04/07/2016

Các tài nguyên phục vụ cho thiết kế website đơn vị theo quy chuẩn UEH, bao gồm:

1. Các logo;

2. Font chữ;

3. Header;

4. Footer.

Tải tất cả tại đây.