Tổ phần mềm

tt

Đăng Thái Thịnh

Thạc sĩ
Phó Trưởng phòng

028.38257263 ext 18
0905553609
thinhdt@ueh.edu.vn

 

Điều hành toàn bộ hoạt động của tổ Phần mềm.

tu

Lương Ngọc Tú

Thạc sĩ
Chuyên viên

028.38257263 ext 14
0982536717
tuln@ueh.edu.vn

  • Phụ trách các đầu việc:

- Điều hành hoạt động của hệ thống CNTT UEH

- Phân tích thiết kế hệ thống

- Lập trình xây dựng hệ thống

- Triển khai phần mềm

- Bảo trì và hỗ trợ đơn vị vận hành hệ thống phần mềm

- Quản lý đào tạo ERP

- Quản lý hệ thống học trực tuyến E-Learning.

  • Hỗ trợ phụ các đầu việc:

- Trực phòng thực hành máy vi tính UEH

- Nghiên cứu định hướng phát triển CNTT UEH

- Quản lý thẻ SV

- Xây dựng - Vận hành hệ thống chính sách khai thác hệ thống CNTT UEH.

CQL

Châu Quốc Long

Trung cấp
Nhân viên

028.38257263 ext 13
0987 900 108
long@ueh.edu.vn

  • Phụ trách các đầu việc:

- Triển khai phần mềm

- Quản lý thi chứng chỉ IC3

- Quản lý Email UEH

- Quản lý hành chính tổng hợp phòng CNTT

- Quản lý thẻ SV

- Quản lý hệ thống học trực tuyến E-Learning

- Hỗ trợ công tác tuyển sinh và nhập học của Trường.

  • Hỗ trợ chính các đầu việc:

- Trực phòng thực hành máy vi tính UEH

- Sửa chữa, bảo trì, nâng cấp thiết bị (laptop, máy vi tính, máy in, UPS) đặt tại các đơn vị UEH

- Phân tích thiết kế hệ thống

- Lập trình xây dựng hệ thống.

TBT

 

Trần Bình Tâm

Cử nhân
Chuyên viên

028.38257263 ext. 12
0909 008 860
binhtam@ueh.edu.vn

  • Phụ trách các đầu việc:

- Nghiên cứu và phát triển công nghệ mới áp dụng tại UEH

- Phân tích thiết kế hệ thống

- Triển khai phần mềm

- Bảo trì và hỗ trợ đơn vị vận hành hệ thống phần mềm

- Hỗ trợ công tác tuyển sinh và nhập học của Trường.

  • Hỗ trợ chính các đầu việc:

- Trực phòng thực hành máy vi tính UEH

- Sửa chữa, bảo trì, nâng cấp thiết bị (laptop, máy vi tính, máy in, UPS) đặt tại các đơn vị UEH

- Lập trình xây dựng hệ thống

- Quản lý thi chứng chỉ IC3

- Quản lý đào tạo ERP

- Quản lý thẻ SV

- Quản lý, xây dựng quy trình thực hiện các nghiệp vụ CNTT UEH

- Xây dựng - Vận hành hệ thống chính sách khai thác hệ thống CNTT UEH.

tu

Phạm Nguyễn Hoàng Nam

Thạc sĩ
Chuyên viên

028.38257263 ext 13
01289790101

nampnh@ueh.edu.vn

  • Phụ trách các đầu việc:

- Phân tích thiết kế hệ thống

- Lập trình xây dựng hệ thống

- Quản lý thi chứng chỉ IC3

- Nghiên cứu định hướng phát triển CNTT UEH

- Hỗ trợ công tác tuyển sinh và nhập học của Trường.

  • Hỗ trợ chính các đầu việc:

- Điều hành hoạt động của hệ thống CNTT UEH

- Trực phòng thực hành máy vi tính UEH

- Triển khai phần mềm

- Quản lý hành chính tổng hợp phòng CNTT

- Bảo trì và hỗ trợ đơn vị vận hành hệ thống phần mềm

- Quản lý thẻ SV

- Quản lý hệ thống học trực tuyến E-Learning

- Quản lý, xây dựng quy trình thực hiện các nghiệp vụ CNTT UEH.