Thông tin liên hệ

Địa chỉ: Phòng 203 - số 59C Nguyễn Đình Chiểu, P6, Q3, TP. HCM

Điện thoại:

- 08-38257224 (Trưởng phòng)

- 08-38257263 -- 08-38257265, số nội bộ:

  • Lãnh đạo Phòng: 10.
  • Bô phận hành chính: 0.
  • Cấp phát email: 0.
  • Kỹ thuật, sửa chữa: 12.
  • Dịch vụ phòng LAB: 11.
  • Hệ thống mạng: 16, 18.
  • Dịch vụ phần mềm: 10, 15.

E-mail: cntt@ueh.edu.vn

Fax: 08-38257246