Thông tin liên hệ

Địa chỉ: Phòng A.203 - số 59C Nguyễn Đình Chiểu, P6, Q3, TP. HCM

Điện thoại:

- 028-38257224 (Trưởng phòng)

- 028-38257263 -- 028-38257265, các số nội bộ:

  • Lãnh đạo Phòng: 18
  • Tổng đài, email: 0
  • Sửa chữa phần cứng, cài đặt phần mềm: 11
  • Kết nối mạng, hosting: 12
  • Phần mềm quản lý, IC3, ERP: 13
  • LMS: 14.

- Phòng Lab cơ sở A:
0868 931 341

- Phòng Lab cơ sở B:
0868 931 342

E-mail: cntt@ueh.edu.vn

Fax: 028-38257246