Bộ phận Hành chính

DINH2

ThS. Võ Hà Quang Định
 

Thạc sĩ
Trưởng phòng

028.38257224
0913 713 238

vhqdinh@ueh.edu.vn

Chỉ đạo các công việc hành chính phòng CNTT.

HTT

Hồ Thị Trâm

Cử nhân
Chuyên viên

028.38257263 ext. 0

tram@ueh.edu.vn

  • Phụ trách các đầu việc:

- Điều hành hoạt động của hệ thống CNTT UEH

- Lập kế hoạch, thống kê, báo cáo, dự toán trang thiết bị hệ thống CNTT UEH

- Quản lý Email UEH

- Quản lý hành chính tổng hợp phòng CNTT

- Quản lý đào tạo ERP

- Quản lý thẻ SV

- Quản lý, xây dựng quy trình thực hiện các nghiệp vụ CNTT UEH

- Xây dựng - Vận hành hệ thống chính sách khai thác hệ thống CNTT UEH.

  • Hỗ trợ chính các đầu việc:

- Nghiên cứu định hướng phát triển CNTT UEH

- Quản lý thi chứng chỉ IC3

- Phân tích thiết kế hệ thống

- Triển khai phần mềm

- Trực phòng thực hành máy vi tính UEH.